KRATKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU VODOMATA – APARATA ZA VODU

 • Prije puštanja u rad aparat mora biti u stanju mirovanja najmanje jedan sat prije priključenja na električnu mrežu
 • Prije uključivanja aparata na električnu mrežu, aparat mora obavezno biti napunjen vodom iz boce(kroz slavine mora poteći voda)
 • Tokom upotrebe aparat treba biti smješten u prostoriji dobrih klimatskih uslova (odmaknut od zida min.15 cm, odmaknut od izvora toplote, ne smije biti izložen direktnom uticaju sunca)
 • Aparat je hladnjak te tako, ukoliko se u njemu nalazi voda, mora uvijek biti uključen u električnu mrežu
 • Grijač za vruću vodu (crveni prekidač na zadnjoj strani aparata) smije se uključivati tek kada na obe slavine poteče voda. Ako u boci za vodu nema vode obavezno isključiti grijač vode (crveni prekidač) do stavljanja pune boce sa vodom na aparat, jer u suprotnom grijač će pregoriti
 • Aparat mora biti u vertikalnom (uspravnom) položaju svo vrijeme korišćenja ili u toku transporta, kao i svaki drugi rashladni uređaj
 • Temperatura vruće vode u aparatu je oko 95°C pa je potreban oprez prilikom upotrebe
 • Punu i praznu ambalažu treba odgovarajuće skladištiti i čuvati, a nakon upotrebe ne uklanjati originalan zatvarač sa boce.
 • Ako korisnik odluči napraviti dužu pauzu u korišćenju aparata, aparat se mora isključiti iz električne mreže, boca se skida sa aparata, iz aparata se mora ispustiti sva voda (preko slavine na poleđni aparata), obrisati i prekriti nekom čistom navlakom.
 • Prilikom ponovnog uključivanja aparata nakon dužeg razdoblja (duže od 15 dana), neophodno je izvršiti sevisiranje i čišćenje aparata (za servisiranje i čišćenje aparata pozvati Aqua tim distribuciju)
 • Ako je aparat uključen, a ne koristi se nekoliko dana, prije ponovne upotrebe treba ispustiti 2-3 čaše vode
 • Kod zamjene prazne boce na aparatu sa punom preporučljivo je spoljnu kontaktnu površinu na aparatu i boci prebrisati krpicom
 • Prilikom zamjene boce sa čepa skinuti naljepnicu i tek onda staviti galon na aparat
SUBSCRIBE
Weekly newsletter